Vores mission

Vi arbejder for, at bevare og udvikle kulturarvsværdierne, der knytter sig til bebyggelsen og landskabet i Allerslev, Beldringe, Bårse, Jungshoved, Mern, Præstø og Skibinge sogne.

Vi forsøger i, så stort omfang som muligt, at påvirke kommunens og andre myndigheders beslutninger således, at disse i videst muligt omfang tager hensyn tilbevaringsværdierne.

Vi samarbejder med Bevariangsforeningen Vordingborg, Bygnings- og Landskabskultur Møn og Landsforeningen for Bygnings- og Landkabskultur.


Bevaringsforeningens generalforsamling

Høringer og indsigelser til Vordingborg Kommune

Bliv Medlem


Det koster 250 kr. for et enkeltmedlemsskab og 300 kr. for et hustandsmedlemsskab.

Kontingent indbetales til:

Bevaringsforeningen for Præstø og Omegn

v/Niels Stoklund, Lindevej 15, 4720 Præstø.

Med angivelse af tydeligt navn og adresse på:


Indbetalingskort:

+73 +83240997 i Møns Bank