Høringer og Indsigelser 


Herunder finder ud indsigelser fra Bevaringsforeningen for Præstø og Omegn til Vordingborg kommune

Emne:

Handler om:

Ændring af administrativ praksis om opsætning af solceller

Ny lokalplan til nybyggeri ved landsbyen Lundegård

Klage vedr. dispensation til byggeri på Præstø Havn, Cafe Mocca

Ny dispensationsansøgning til byggeri, Cafe Mocca.

Byggeri på havnen i Præstø (Cafe Mocca)

Tagændringer

Nedrivning

Etablering af dagligvarebutik

Ansøgning om nedrivning

Udskiftning af vinduer

Tilladelse til byggeri

Dispensation til nyt byggeri

Udskiftning af vinduer

Udvikling af Præstø havn og kyst

Udviklingsplan

Sejlklubbens nye klubhus

Kommentar til kommuneplanen

Lokalplan

Kommentarer til kommuneplantillæg

Høringssvar vedr. Antoniebakken

Indsigelse vedr. opsætning af gyldne løbe forand restaurant i Præstø

Indsigelse vedr. udsigten ned af Kittenstræde

Høringsvar vedr. nedrivning

Ansøgning om nedrivning

Ansøgning om nedrivning

Indsigelse til lokalplan

Udarbejdelse af bevarende lokalplan

Kommentarer til kommuneplan